Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 389–390 psl.

gorme

gorme „hiczcze (Hitze) – karštis“ E 41 nom. sg. fem. = *garmē (gal su akūtiniu *-ar-) arba *gɔ̄rmē, t. y. *gārmē (su cirkumfleksiniu *-ār-) < *gărme. Jis kartu su la. gar̂me „eine (geringe) Wärme (ME I 603) suponuoja balt. (subst.) *garmē „karštis“. Bus egzistavęs ir lie. *garmē „t. p.“, kurio vedinys yra, man rodos, verb. (ekspresyvas) lie. garmė́ti „tam tikrą garsą skleisti, su tam tikru garsu (triukšmu) ką daryti (marmėti, erzėti, smegti, lėkti, bėgti ir pan.)“ (LKŽ III 137t.), plg., pvz., lie. sopė́ti „skaudėti“, išvestą iš lie. sópė „skausmas“ (Skardžius ŽD 524).
Tas lie. garmė́ti yra matyt iš *„būti karštam“ (plg. lie. garė́ti, žr. s. v. goro) > *„būti užvirusiam bei verdančiam“ > *„kunkuliuoti, marmėti“ > „tam tikrą garsą skleisti, su tam tikru garsu (triukšmu) ką daryti“. Šio lie. verb. semantinę evoliuciją bus veikę ir kiti lie. verb. ekspresyvai, ypač lie. marmė́ti „tam tikrą garsą skleisti, su tam tikru garsu (triukšmu) ką daryti (virti, kunkuliuoti, murmėti, grimzti, lėkti, bėgti ir pan.)“ (LKŽ VII 873t.). Iš lie. garmė́ti yra išvestas lie. gar̃malas „triukšmas, riksmas; rėksnys“ (LKŽ III 136) lie. garmãlius „rėksnys“ (ibd.) lie. gar̃maliúoti „gurguliuoti; grimzti; rėkti ir pan.“ (ibd.), plg. Fraenkel LEW 134 (s. v. gãras – dėl gar̃maliúoti), Toporov PJ II 276t. (s. v. gorme – dėl lie. garmė́ti, gar̃maliúoti).
Balt. *garmē „karštis“ gali būti fleksijos vedinys (plg. Trautmann AS 341) iš adj. balt. *gar̃ma- „karštas“ (plg., pvz., lie. laĩsvas láisvė, dėl metatonijos plg. minėtą la. gar̂me), kuris – sufikso *-ma- (< ide. *-mo-) vedinys iš balt.-sl. *ger-/*gar- „būti karštam“ < ide. *gher-/*ghor- „t. p.“ (žr. s. v. goro). Dėl balt. (adj.) *garma- „karštas“, kuris yra labai senas, plg. alb. (geg.) zjarm „šiltas“ (< *gher-), arm. ǰerm „t. p.“, gr. θερμός 390 „t. p.“, lo. formus „t. p.“, av. garəma- „karštas“, s. ind. (subst.) gharmáḥ „karštis“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 493t. Žr. dar Toporov PJ II 276tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 541t.; Demiraj AE 253; Larsson FsKlingenschmitt 367; Lehmann GED 394t.; Matzenauer BKAS 51; Mayrhofer EWA I 513; Vaan EDL 235.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.