Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 394 psl.

gotte

gotte „ein haus (Haus) – butas (= namas, namai)“ GrA 51, „domus – t. p.“ GrF 51, taisytinas į *botte = botte „haus (Haus) – t. p.“ GrG 26, GrC [žr. Trautmann AS 95 (išn. 9), PKP II 51 (išn. 26)], kuris gali būti skaitomas pr. dial. *bute „butas (= namas, namai)“ < *butē „t. p.“, perdirbtas iš (greta pr. *butan „t. p.“ egzistavusio) pr. dial. *butā „t. p.“ (= lie. dial. butà „t. p.“, žr. s. v. buttan), plg., pvz., pr. (E) *berzē „beržas“ (perdirbtą iš pr. *berzā „t. p.“, žr. berse). Taigi pritarti tam, kad šio pr. (Gr) botte fleksija -e esanti „несомненно испорчена“ (Toporov PJ II 281), nėra didelio reikalo.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.