Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 80 psl.

animts

animts „genommen – paimtas“ III 10516 [6533] partic. praet. pass. nom. sg. masc. pasakyme animts assai l. c. (= essi imtas VE 511). Čia yra turbūt priešdėlis an- (žr. en) + imts (žr. īmt). Todėl animts reikšmė – „įimtas“, greta kurios galėjo būti ir reikšmė „paimtas, genommen“ (kuria čia jis ir pavartotas), plg. veiksmažodį lie. įim̃ti, reiškiantį ne tik „įimti“, bet ir „paimti“ (žr. LKŽ IV 82 s. v. įim̃ti); tam pačiam reikalui plg. ir la. ìenemt reikšmes (ME II 48t.). Taigi animts į *auimts (Trautmann AS 300, Endzelīns SV 146, Toporov PJ I 146) greičiausiai netaisytinas.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.