Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 398 psl.

grandis

grandis „rincke (Ring) – grandis“ E 251 nom. sg. fem. = pr. *grandis, kuris čia (E 251) eina tam tikros plūgo dalies terminu – „der Grindelring am Pfluge, der den Pflugbaum mit dem Vordergestell verbindet“ (Trautmann AS 342 ir liter.). Žodį pr. E 251 kiti skaito graudis ir jį taiso į grandis (Trautmann l. c., Endzelīns SV 180, Toporov PJ II 288), tačiau toks skaitymas nėra būtinas (žr. ir Nesselmann Thes. 51).
Pr. *grandis „grandis“ = lie. grandìs „t. p.“ = la. (subst.) gruods (paprastai – pl. grùodis) „die Leine, Lenkseil“ (ME I 671) suponuoja a) subst. balt. *grandis „suktumas, tai kas su(su)kta“ adj. balt. *granda- „su(su)ktas, susisukęs“ [> la. adj. grùods „t. p.“, plg. lie. adj. drū́tas subst. drūtìs „drūtumas“ ir pan. (Skardžius ŽD 53)] verb. balt. *grend-/*grind- „su(sisu)kti“ arba – tai gal mažiau patikima – b) subst. balt. *grandis „su(sisu)kimas“ verb. balt. *grend-/*grind- „su(sisu)kti“, plg., pvz., lie. verb. breñd- „bręsti“ subst. brandìs „branda, subrendimas“ (Skardžius ŽD 52t.), jeigu šis nėra iš *„brandumas“ adj. *branda- (ar brandu-) „brandus“.
Verb. balt. *grend-/*grind- „sukti(s)“ giminiuojasi su s. v. a. kranz „vainikas“ ir kt., s. air. (*grend-ni̯o- >) grinne „ryšulys, fascis“ (Pokorny IEW I 386) < verb. ide. (dial.) *grend(h)- „suk-ti(s)“ < *„suk(inė)ti(s) rėžiant“, kuris yra nazalizuoto sufikso *-ed(h)- vedinys iš verb. ide. *ger- (: *gr̥-) „t. p.“ (žr. s. v. v. *garbis, grandan).
Dėl pr. grandis etimologijos plg. Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Toporov PJ II 288–289 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 194t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.