Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 407–408 psl.

grēnsings

grēnsings „beyssig (beißig, bissig) – kandus, graužiantis (barantis) ką dėl ko“ III 874 [5513] adj. nom. sg. masc. [= waidinikas „kas kelia vaidus, barasi (graužia ką dėl ko)“ VE 374], taisytinas į grēusings (taisymas raidės n į u ir atvirkščiai, kaip žinoma, nelaikomas net taisymu) bei skaitytinas pr. *grʹāuzings (su cirkumfleksine šaknimi), plg. Endzelīns SV 181, kitaip – Trautmann AS 342, Toporov PJ II 303t. ir liter.
Šis pr. grēusings „kandus, graužiantis“ = pr. *grʹāuzings „t. p.“ laikytinas sufikso -ing- vediniu matyt iš subst. pr. *grʹauza „graužimas“ (ar su kitokiu kamiengaliu) < *grjaũzā „t. p.“ (su cirkumfleksine šaknimi), kuris – fleksijos vedinys (su šaknies metatonija) iš verb. pr. *grjáuz- „graužti“ (šaknis akūtinė), plg., pvz., lie. (adj.) brand-ìngas „brandus“, kuris yra sufikso -ing- vedinys iš subst. lie. brandà/brañdą (plg. brendà/brendą) „(su)brendimas“ (LKŽ I² 992t., 1029; plg. Skardžius ŽD 114), o šis – fleksijos vedinys (su šaknies metatonija) iš verb. lie. brę́sti.
Verb. pr. *grjáuz- „graužti“ < vak. balt. *grēuź „t. p.“ = ryt. balt. *grēuź- „t. p.“/*grāuź- „t. p.“ (> lie. griáuž-ti „t. p.“ resp. gráuž-ti „t. p.“ = la. graûz-t „t. p.“) bei sl. *grūź- „t. p.“ (> s. sl. gryz-ti „t. p.“ ir kt.) suponuoja balt.-sl. *grēuź- (*grāuź-)/*grūź- „t. p“, kuris yra greičiausiai iš verb. ide. dial. (= balt.-sl.) *ghrē̆ug(h)- [: *ghrūg(h)-] „(dantimis) trinti, trupinti“, o šis – formanto *-g(h)- vedinys iš verb. ide. *ghrē̆u-/*ghrū- „braukti, rėžti(s), trinti(s), trupinti (trupėti)“ – „rėžti(s) suk(ioj)ant“, išvesto 408verb. ide. *gher-/*ghr̥- „t. p.“ (žr. s. v. grauwus), plg. ESSJ VII 161 [čia pagrįstai atmetamas balt.-sl. *grēuź-/*grūź- „graužti“ tradicinis siejimas su gr. βρύχ-ω „grikšiu (dantimis)“ ir pan].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 194; Matzenauer BKAS 53; Smoczyński LAV 162t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.