Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 80 psl.

anctan

anctan „puttir (Butter) – sviestas“ E 689 ir (matyt su apvokietinta galūne) ancte „potter (Butter) – t. p.“ GrG 61 = aucte (t. y. *ancte) „potter (Butter) – t. p.“ GrA 72 = aucte (t. y. *ancte) „butyrum – t. p.“ GrF 71. Pr. anctan (o-kam. nom.-acc. sg. neutr.) yra sufikso -ta- (< ide. *-to-) vedinys iš vak. balt. *ang- „tepti“ < ide. *ong- „t. p.“ > s. ind. anák-ti „jis tepa“ (ak-táḥ partic. perf. pass. < *n̥g-) áñj-aḥ (neutr.) „tepalas“, lo. ungu-ō „tepu“ (unc-tus partic. perf. pass.), ungu-en „taukai, tepalas“, air. imb „sviestas“ < *n̥gen-), s. v. a. ancho „t. p.“ (< *ong-en-), žr. Trautmann AS 300 (ir liter.), Endzelīns SV 142, Walde-Pokorny WIS I 181, Pokorny IEW I 779. Į pr. anctan darybiškai panašus ir lie. svíestas = la. sviêsts : ryt. balt. *sveista (o-kam. nom.-acc. sg. neutr.) *sveid- „tepti“ (plg. vak. balt. *ang- „tepti“) + *-ta- (= vak. balt. *-ta-), žr. Mažiulis, Klb XIV 102t.; žr. dar Būga RR II 314, Skardžius ŽD 325.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Hamp Blt XXVII (1) 43; Matasović EDPC 32; Matzenauer BKAS 25; Mayrhofer EWA I 54; Nilsson Coll. Pr. II 125; Orel HGE 20; Petit Blt XLV (2) 179; Smoczyński ABSl XX 315; DL 27t.; Vaan EDL 641t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.