Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 410 psl.

grīkimai

410 grīkimai „suͤndigen (sündigen) – nusidedame“ III 559 [3727] praes. 1 pl. (= ghrieschijem „nusidedame“ VE 224); praes. 3 pl. (refl.) grīkisi „versuͤndigen (sich versündigen) – (jie) nusideda“ III 5512 [3730] (= sughrieschy „nusideda“ VE 22). Yra pr. (III) *grī-ki-tvei „nusidėti“ (inf.) < *grēkī-tvei „t. p.“ (= „daryti nuodėmę“) – vedinys iš subst. pr. *grēka- „nuodėmė“ (žr. grīkan), plg. lie. (griẽkas ) grieky-ti „nusidėti“ (LKŽ III 593), (dū́mai ) dū́my-ti „rūkyti“ (= „daryti dūmus“) ir pan. Šio pr. verb. lytis praes. 3 sg. (pl.) bus buvusi *grēkii̯a „nusideda“ (plg. lie. griekija „t. p.“, žr. LKŽ III 593 s. v. griekyti) > *grēkii̯ „t. p.“ (plg. sughriesch-y „nusideda“ VE 227) > *grīkī > pr. (III) *grīki (iš čia *grīki-si = grīki-si III 5512), plg. Endzelīns SV 111 (ten pat – dėl lyties pr. grīkimai).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 164.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.