Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 13–14 psl.

iaukint

iaukint „uͤben (üben) – pratinti“ III 1716 [1916] inf. = pr. *jaukint = lie. jaukìnti „(pri)pratinti“ (caus., dėl darybos plg. s. v. etbaudinnons), nu-jaũk-ti „nuprasti“ (adj. jaukùs „zahm, gemütlich“ ir pan.), jùnk-ti „(at-, pri-)prasti“ ir kt. (žr. LKŽ III 300–303, 384–388), la. jauk-t „pratinti“ (adj. jaûks „jaukus“), jaûc-êt „pratinti“, jûk-t „(pri)prasti“ ir kt. (žr. ME II 97–99, 122).
Šių baltų žodžių inicialinis j- nėra labai senas. Čia jam visur atsirasti, anot Būgos, pradžią davė tokio tipo žodžiai kaip lie. jaũkas „Lockmittel“, kuris esąs iš *euk- (Būga RR III 642). Tačiau svarbiausia to j- atsiradimo priežastis, man rodos, buvo šiek tiek kitokia: kai būtent pirminio verb. šaknis balt. *euk- virto į balt. *jauk- (iš jos matyt išvestas ir minėtas subst. lie. jaũkas), tuomet ir pirminio verb. tos pačios šaknies variantas balt. *unk- (su apibendrintu infiksiniu *-n- greta balt. *ŭk-, dėl kurio žr. toliau) virto į balt. *junk-; todėl atsirado ir verb. balt. *jauk- vietoj verb. balt. *auk- (apofoninis to paties verb. šaknies variantas), slypinčio išvestiniame verb. (caus.) pr. jaukint = lie. jaukìnti (plg. Būga l. c., Toporov PJ III 22t. ir liter.).
14 Taigi turime šaknį (jos variantus) verb. balt. *euk-/*auk-/*unk-/*ū̆k- „pratinti (jaukinti) resp. priprasti“ (dėl šios šaknies plg. s. v. etbaudinnons). Tokią pat verb. šaknį nesunku atstatyti ir slavams, plg. s. sl. uč-iti „mokyti, pratinti“, lenk. ucz-yć „t. p.“ ir kt. (< verb. sl. *auk-), rus. пpu-вык-нуть „priprasti“, lenk. przy-wyk-nąć „t. p.“ ir kt. (< verb. sl. *ūk- = verb. balt. *ūk-, kurio vedinys – subst. lie. ū́k-is „sodyba“ < *„įprasta vieta“). Verb. balt.-sl. *euk- (: *auk- : *ŭk-) „pratinti (priprasti)“ yra iš verb. ide. *euk- „t. p.“ go. bi-uhts „įprastas“ (< *unkto- *ū̆k-), s. ind. ókas- „namai, buveinė“ (plg. lie. ū́kis, žr. anksčiau), úcyati „(jis) įpranta“ ir kt. (žr. Pokorny IEW I 347).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 506t.; Lehmann GED 73t.; Matzenauer BKAS 57t.; Mayrhofer EWA I 277t.; Rix LIV 244; Smoczyński SSL XXIX 157t., LAV 184t., SEJL 237t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.