Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 81–82 psl.

ansis

ansis „hoke (Haken) – vąškaro vąšas“ E 367. Šis hoke šiaip jau yra „lenktas vąšas (kablys, vãgis)“, plg. v. v. a. hâke „jedes an der Spitze krumm gebogene Ding, woran sich etw. hängen od. woran 82 etw. gehängt werden kann, Haken“ (Lex 79). Atsižvelgdamas į tai, kad hoke (E 367) yra greta kethe (E 368) „grandinė“ ir pridera virėjo terminų grupei (E 346E 381), Nesselmannas (Thes. 6) hoke reikšmę linkęs patikslinti – „Haken, der den über dem Feuer hängenden Kessel hält“ = „vąšas pakabinti katilui viršum ugnies“ t. y. „vąškaro vąšas“; su tuo sutinka Trautmann AS 300t., tam neabejodamas pritaria Endzelīns SV 142. Pr. ansis įprasta sieti su lie. ąsà „Henkel; apskrita rankena; kilpa“, la. ùosa, ùoss „t. p.“, lo. ānsa „t. p.“ (plg. lo. ānsātus „su ąsomis“ ir lie. ąsótas „t. p.“, iš kurio yra lie. ąsõtis), s. isl. æs (fem.) „Schnur-loch“ (< *ansjō), v. v. ž. ose f. „apskrita rankena, kilpa“, v. air. esi (pl.) „vadelės“ (< *ansi), gr. dor. ἁνία „t. p.“ (< *ανσιᾱ), žr. Trautmann l. c., Walde-Pokorny WIS I 68, Endzelīns l. c., Pokorny IEW I 48, Fraenkel LEW 18, Vries AEW 681, Toporov PJ I 92t. Iš baltų skolinti yra suom. ansa „kilpa“, est. aas „ąsa, kilpa“ (Kalima BL 91). Sunku pasakyti, kokio kamieno buvo pr. ansis: i- (plg. la. ùoss) ar i̯o-kamienis; o gal jis buvo o-kamienis, plg. atsargų Endzelyno (l. c.) spėjimą ir tą dalyką, kad baltų (kaip ir kitų indoeuropiečių) ā-kamieniams daiktavardžiams nėra negalimi ir o-kamieniai atitikmenys (žr., pvz., Skardžius ŽD 43–45). Anksčiau pateiktoji etimologinė medžiaga verčia žodžiui balt. *ans- rekonstruoti reikšmę „ąsa, kilpa bei panašiõs formos (t. y. smarkus) sulenkimas“, iš kurios bus išriedėjusi ir pr. ansis reikšmė (žr. anksčiau) – maždaug tokiu būdu: „kilpa (ąsa)“ > „smarkus (t. y. daugiau ar mažiau artimas kilpos resp. ąsos pavidalui) sulenkimas“ > „lenktas vąšas“ > „vąškaro vąšas“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 520t.; ESSJ XXV 212tt.; Lehmann GED 38; Matasović EDPC 39; Matzenauer BKAS 20; Orel HGE 20; Smoczyński SBS II 69, SEJL 25; Vaan EDL 44.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.