Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 39–40 psl.

isarwi

isarwi, t. y. ni isarwi „nicht trewlich (nicht treulich) – neištikimai, netikrai“ III 6911 [4523] adv. (= newiernai VE 2821 adv.) = pr. *izarvi „tikrai, ištikimai“ (adv.), kuris yra pr. *iz- „iš-“ (praef., žr. is) + (adv.) *arvi „tikrai“ [= adj. (žr. arwis) nom.-acc. sg. neutr., plg. s. v. ainawīdai] < *iz „iš“ (praep., žr. is) + (adv.) 40 *arvi „tikrai“, plg. lie. dial. ištikraĩ „iš tikro, iš tikrųjų“ (LKŽ IV 245) = iš- + (adv.) tikraĩ < (praep.) + (adv.) tikraĩ. Iš šio pr. *iz- (praef.) + (adv.) *arvi = (adv.) *izarvi yra padarytas adj. *izarvis (žr. isarwis), plg. panašios kilmė̃s adj. lie. dial. ìštikris „geras, tikras“ (LKŽ IV 245), arba – adj. lie. ìšilgas „į ilgumą ištįsęs“ ( adv. išil̃gaĩ) ir pan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.