Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 50 psl.

isstallīt

isstallīt „vol fuͤhren (vollführen) – ištverti“ III 12324 [7710] inf. (versta iš vok. „atlikti; ištverti“) frazėje kariausnan mes dijgi schlāit tickran Drūwienni isstallīt massimai „Streit auch wir ohne rechten Glauben … nicht vol fuͤhren moͤgen – kariavimą taipogi mes be tikro tikėjimo ištverti negalime“ (III 12322–25). Čia yra pr. isstallīt = pr. (inf.) *is-stalīt „išstovėti“ [= *iz- “iš-“ (žr. is-) + *stalīt „stovėti“ (žr. stallīt)], išvirtęs į „išstovėti; ištverti“ (plg. lie. dial. išstovė́ti „t. p.“, žr. LKŽ XIII 908t.), plg. lie. išstovė́jau vìsą dienẽlęištvėriau stovėdamas visą dienelę“ (Ds.) Prie to virtimo turbūt prisidėjo kaimynai slavai (plg. lenk. wystać „išstovėti; ištverti“, rus. выстоять „t. p.“).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.