Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 51 psl.

īst

īst „essen – valgyti“ III 416 [2933] (= walgimu VE 157 instr. sg.; žr. PKP II 120, išn. 112), III 7317 [4736], III 10510 [6528], ist „t. p.“ III 5312 [3713] (= walgimas VE 219 nom. sg.; žr. PKP II 133, išn. 183), III 771 [4925] (= walgimas VE 3210; žr. PKP II 161, išn. 332), istwei „t. p.“ III 10513 [6531], istwe „t. p.“ III 10515 [6532] (= walgisi „valgysi“ VE 5021) inf.; partic. praet. act. nom. sg. masc. īduns „gessen (gegessen) – valgęs“ III 1058 [6526] (= walgei VE 5016–17 praet.sg.); imperat.pl. īdeiti „esset – valgykite“ III 754 [498] (= walgikite „valgykite“ VE 317), idaiti „t. p.“ III 8717 [5522] (= walgikit „valgykite“ VE 3715), ydieyti „t. p.“ II 138 [1322–23], edeitte „t. p.“ I 138 [721].
Turime verb. (inf.) pr. (II, III) *īst „valgyti“ resp. *īstvei „t. p. < pr. *ēst „t. p.“ resp. *ēstvei „t. p.“ = pr. (I) *ēst „t. p.“ resp. *ēstvei „t. p.“, kuris kartu su lie. ė́sti „valgyti, essen (dial.); ėsti, fressen“ = la. êst „valgyti; ėsti“ bei sl. *ěsti „t. p.“ (> serb.-chorv. jȅsti „t. p.“ ir kt.) suponuoja verb. balt.-sl. *ēd- „valgyti; ėsti“ su atematiniu praes. (1 sg.) *ēdmi (> s. lie. ė́mi = s. sl. jamь ir pan.) bei su gana senu (tematiniu) *ēdō (> lie. ė́du = la. êdu, žr. Ivanov SBG 92–97, Karaliūnas BKB 69) < ide. *ē̆d- „valgyti; ėsti“ > het. ētmi (praes.sg.), s. ind. ádmi (< *ĕdmi, praes.sg.), go. itan „valgyti“ (inf.), lo. edō „valgau“ (praes.sg. resp. perf. ēdī) ir kt. (Pokorny IEW I 287tt.).
Žr. Trautmann BSW 66t., Būga RR I 602, Endzelīns LVG 723, Sabaliauskas LKGK 101t., Fraenkel LEW 124t. (ir liter.), Pokorny l. c., Stang Vergl. Gr. 310, 316, 334, 389, 437, 470, Zinkevičius LD 347t., Kazlauskas LKIG 305, 306, 309t., ESSJ VI 53t. (ir liter.), Toporov PJ III 88t. (ir liter.), Gamkrelidze-Ivanov IJI I 181, II 698, o ypač (indoeuropeistiniu aspektu) Ivanov l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 375; Derksen EDSIL 154; Kloekhorst EDHIL 261tt.; Lehmann GED 208; Matasović EDPC 113; Matzenauer BKAS 55; Mayrhofer EWA I 61t.; Orel HGE 86; Rix LIV 230t.; Smoczyński LAV 169t., 183t., SEJL 148t.; Vaan EDL 185t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.