Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 84 psl.

antars

antars „ander – antras, kitas“ III 2712 [2310], 4118 [318], anters „t. p.“ I 55 [54], II 55 [114], III 659 [4318] nom. sg. masc.; nom. sg. fem. antrā III 4913 [3510]; dat. sg. antersmu III 5918 [415], 10327 [6518], (žodžio sklaitinsnan pažyminys) 1018 [6316], antersmu junginyje ains antersmu „einander – vienas antram“ III 10710 [6718], 10711 [6718], 10722 [6727]; acc. sg. āntran junginyje ains āntran „vienas antrą“ III 8723–24 [5527]: lie. añtaras (dial. ir s. rašt.) > añtras „antras, kitas“, la. uotars ir uoters (liaudies dainose) > ùotrs „t. p.“; pr. antars resp. anters galėtų būti iš *antr(a)s, plg. antrā „antrà“ III 4913 ir tickars resp. tickers (: lie. tìkras). Turime balt. *antaras/*anteras „antras, kitas“ < ide. (dial.) *antero-/*antoro- „kitas (iš dviejų)“ > go. anþar „kitas“ (vok. ander „t. p.“ ir kt.), s. ind. ántaraḥ „t. p.“, oset. ændær „t. p.“ ir kt. (žr. Trautmann BSW 10t., Walde-Pokorny WIS II 337, Fraenkel LEW 12, Vasmer ESRJ I 364t. ir liter., Pokorny IEW I 37, Toporov PJ I 94t.). Su jais neretai siejama dar s. sl. vъtorъ/vьtorъ ir kt. (pastaruoju metu – pvz., Toporov l. c.), bet šitoks siejimas nėra visiškai aiškus (žr., pvz., Vasmer l. c., Pokorny l. c.)

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 532; Lehmann GED 39t.; Mayrhofer EWA I 77; Orel HGE 21; Smoczyński SEJL 18.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.