Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 59–60 psl.

Iwogarge

Iwogarge, Iwegarge „huwinboum – pelėdos, apuoko medis“ [dėl glosės vok. huwinboum = huwin-boum plg. v. v. a. hûwe „pelėda; apuokas“ (Lex 97) ir boum „medis, Baum“ (Lex 25)] – Semboje augusio medžio pavadinimas (šis nomen proprium paliudytas 1331 m., žr. Nesselmann Thes. 58, Gerullis ON 50) = pr. *Īvagarʹa- < appell. pr. *īvagarʹa- (sudurtinis žodis) = pr. *īva-garʹa- [parašyme Iwo- raidė -o- žymi greičiausiai ne pr. o pr. *-ā-, o pr. *-ă- (po labialio!)], kurio antrajame sande (*-garʹa-) slypi pr. *garʹan „medis“ (žr. garian). Pirmasis jo sandas pr. *īva-suponuoja pr. *īvas „pelėda; apuokas“ (nom. sg. masc.) = lie. dial. ývas „didysis apuokas; didžiaausė pelėda“ (LKŽ IV 277, plg. ýva „apuokas“ LKŽ IV 270), kurie – onomatopėjinės 60 kilmės žodžiai [plg. interj. (ūbavimo garsažodį) lie. ỹ-ū̃ (LKŽ IV 270), be to, verb. lie. ýváuti „rėkauti, ūbauti (apie yvo balsą)“ (LKŽ IV 277), la. dial. īvêt „schreien“ (ME I 839)], žr. Fraenkel LEW 189, Toporov PJ III 101.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 12.; Smoczyński SEJL 228.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.