Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 62–63 psl.

kabīuns

kabīuns (III 10123), t. y.: wīrstkabīuns „wird … hangen – tampa … kabėjęs“ III 10122–23 [6328–29] fut. (sudurtinis) 3 sg. „kabės“ (= priestos „pristos, prisikabins“ VE 493), kur kabīuns „kabėjęs“ partic. praet. act. nom. sg. masc. = pr. *kabīvuns „t. p.“ < pr. inf. *kabē- (= *kabē-tvei) „kabėti, hangen“ = lie. kab-ė́ti „t. p.“; plg. tos pačios šaknies žodžius lie. (verb.) kab-ìnti „hängen“ (ir skab-ìnti „kabinti, glėbti“), la. kab-inât „t. p.“, be to, lie. kèb-ti (kem̃ba, kẽbo) „kibti, kabintis“ bei (subst.) kab-ẽklis „kablys“ resp. keb-ẽklis „t. p.“ ir kt. žr. LKŽ V (s. v. v.), ME II 129t., Fraenkel LEW 200t., Toporov PJ III 107t. Turime verb. balt. *(s)kab-/*(s)keb- „kabinti, kabėti, kibti“ < verb. balt.-sl. *(s)kab-/*(s)keb- „(už)lenkti(s), kreivinti(s)“, iš kurio išriedėjo sl. žodžiai – rus. скоб-a „kabė“, (dial.) коб-еня „kablys“ ir kt. [Vasmer ESRJ II 267, III 643, Fraenkel l. c. (ir liter.), Toporov PJ III 108, Varbot Ėtimologija (1979) 1981, p. 34tt., ESSJ X 101].
Verb. balt.-sl. *(s)kab-/*(s)keb- „(už)lenkti(s), kreivinti(s)“ kartu germ. verbum [ s. isl. (subst.) hóp „kleine Bucht“ ir kt., plg. Pokorny IEW I 918, Vries AEW 248] suponuoja greičiausiai ne (praindoeuropietišką) verb. ide. *(s)kob-/*(s)keb- „(už)lenkti(s), kreivinti(s)“, o (vėliau atsiradusį) verb. ide. dial. (balt.-sl.-germ. ir pan.) *(s)kob-/*(s)keb- „t. p.“; šitaip manyti verčia tai, kad fonema *b (ne *bh!) yra matyt ne ide. prokalbės, o vėlyvesnių ide. dialektų padaras (Gamkrelidze-Ivanov IJI I 14tt.). Galima spėti, kad iš pradžių egzistavo verb. ide. *(s)kop-/*(s)kep-/*(s)kap- „t. p.“, kuris vėliau vienuose ide. dialektuose išliko, kituose „suskilo“ į ide. (dial.) *(s)kop-/*(s)kep-/*(s)kap- „t. p.“ ir *(s)kob-/*(s)keb-/*(s)kab- (plg., pvz., verb. ide. *ke/oup- 63 ide. dial. *ke/oup-/*ke/oub-, žr. s. v. kaāubri), bet visa tai – jau atskirai tyrinėtini klausimai.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Smoczyński LAV 186, SEJL 241.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.