Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 110 psl.

kan

kan „wenn – kai“ III 1052 [6521] = pr. *kan cnj. (= kůmetu „kuomet“ VE 5011) frazėje: as quoi tebbe toūlan Gulsennin teickut/kantou sen brendekermnen postāsei „Jch wil dir viel Schmertzen schaffen/wenn du Schwanger wirst“ (III 1052–3) = (lie.:) Padauksinsiu skaudeghimus tawa/kůmetu nesczia busi (VE 5011–12).
Pr. (cnj.) *kan „kai“ (III 1052) genetiškai sietinas su forma pron. (relat., acc. sg. neutr.) pr. *kan „ką“ (= kan, žr. s. v. kas), kuri vietoj senesnės formos (pron. relat., acc. sg. neutr.) pr. *ka „t. p.“ (= ka „t. p.“, žr. s. v. kas) bus atsiradusi dėl fleksijos (o-kamienės, acc. sg. neutr.) pr. *-an = (st)an (: st-a) = (labb)-an. Tą pr. (cnj.) *kan „kai“ (III 1052) plg. su lie. dial. (cnj.) ką̃ „jei; kai“ (= pron. relat. acc. sg. ką̃ „ką“) frazėje: Kiek jūs norėsit, ką jūs išgelbėsit mano dukterį? (LKŽ V 3).
Dėl pr. (cnj.) kan „kai“ (III 1052) žr. dar resp. plg. Trautmann AS 352, Endzelīns SV 189, Toporov PJ III 203t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 198; Orel HGE 198; Vaan EDL 152.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.