Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 121–122 psl.

karyago

karyago „reise (Heereszug) – kariuomenės žygis“ E 411 subst. nom. sg. fem. = pr. *karʹagɔ̄, t. y. *karʹagā (dėl jo *-rʹ- žr. s. v. *kargis) < pr. *karjagā „t. p.“ Žodžiui vok. (E 411) reise, vadinasi, ir pr. (E 411) karyago įprasta suteikti reikšmę ne „Heereszug – kariuomenės žygis“ [sic Fraenkel LEW 220 s. v. kãr(i)as], o „Kriegsreise – karo žygis“ (Trautmann AS 353, Endzelīns SV 189, Toporov PJ III 224, Mažiulis PKP II 31). Žinant tai, kad reise – karyago (E 411) eina tuoj po heer – kragis (E 410) „kariuomenė“, ir, svarbiausia, atsižvelgiant į tai, kad pr. *karʹagā (= karyago) < *karjagā laikytinas vediniu iš subst. pr. *karjas „kariško būrio žygis“ (žr. toliau), patikimiau suponuoti: pr. (E 411) karyagovok. (E 411) reise yra daugiau „kariuomenės žygis – Heereszug“ nei „karo žygis – Kriegsreise“.
Subst. pr. *karjagā „kariuomenės žygis“ kildinu iš subst. *„priklausymas kariško būrio žygiui“ < o/ā-kamieno adj. (fem.) pr. *karjagā-//(ne fem.) *karjaga- „priklausantis kariško būrio žygiui“ (dėl ā-kamienio adj. ā-kamienio subst. žr., pvz., s. v. gasto), kurį laikau sufikso *-agā-//*-aga- vediniu iš subst. pr. < balt. *karja- „kariško būrio žygis“ (apie jį žr. s. v. *kargis). Dėl pr. subst. *karjagā darybos plg., pvz., lie. subst. mẽdžiaga „medis, malkos“ < *medjagā „t. p.“, kildintiną iš o/ā-kamienio lie. adj. (fem.) *medjagā- „priklausanti miškui“ subst. *medja- „miškas“; daugiau sufikso *-aga-/*-agā- lie. substantyvų, visai neaiškindamas jų darybinės reikšmės, pateikia Skardžius ŽD 103t. 122 Dėl sufikso pr. resp. balt. *-aga-/*-agā- žr. dar s. v. v. gertoanax, witwago.
Pr. karyago darybos istoriją kitaip suvokia (resp. ją laiko neaiškia) Trautmann l. c., Endzelīns SV 189t., Toporov PJ III 224t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 61; Matzenauer BKAS 61; Mažiulis Blt XXVII (2) 58; Smoczyński LAV 189.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.