Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 146 psl.

kāupiskan

kāupiskan „handel (Handel) – prekybą“ III 3311 [273] subst. fem. acc. sg. [= prekie „prekyba“ VE 123 (žr. LKŽ 598 s. v. prekià 2) instr. sg.] = pr. *kāupiskan su lytimi pr. semb. (nom. sg. fem.) *kaupisku „prekyba“ (XVI a. vid.) < *kāupiskū „t. p.“ < *kaupiskā „t. p.“ adj. (o/ā-kamienis) pr. (fem.) *kaupiskā/(ne fem.) *kaupiska-, kuris, man rodos, buvo (adj.) „priklausantis (priklausanti) prekei (pirkiniui)“ = „prekinis (prekiškas)“ – sufikso -isk- vedinys iš subst. pr. *kaupa- „prekė, pirkinys“ < subst. vok. kauf „t. p.“ (plg. n. v. a. kauf „t. p.“ Götze FG 132, žr. dar Paul DW 323 s. v. Kauf). Dėl prūsų prekybos realijų žr. Toporov PJ III 284t.
Taigi pr. kāupiskan savo šaknimi yra matyt nesenas germanizmas – skolinys iš XIII–XV a. vok. dialektų (plg. Būga RR II 93). Suponuoti, kad šis pr. žodis (tiksliau, jo darybos pamatas) esąs iš verb. go. kaupon „prekiauti“ (Trautmann AS 354) ar iš panašaus germ. verbum (Endzelīns SV 191, Toporov PJ III 285, plg. ir Būga l. c.), nom. rodos, nėra pàtikima. Spėjimas, kad pr. kāupiskan skaitytinas pr. *kūpiskan bei laikytinas slavizmu (Schmalstieg OP 62), irgi nepàtikimas (žr. ir Toporov PJ III 286).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXII (2) 251.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.