Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 167–168 psl.

kērmeniskai

kērmeniskai „leiblich – kūniška“ III 7523 [4922] adj. nom. sg. fem. frazėje Kērmeniskai īdai „leiblich Essen – kūniškas valgis“ III 7523 (= kunischkas walgimas VE 328); acc. pl. fem. (adj.) kermeniskans „leibs (Leibes) – kūniškas (acc. pl. fem.)“ III 3115 [2517–18] (= kunischkosa „kūniškose“ VE 117 iness. pl.). Tiesa, dėl pr. kērmeniskai (III 7523) Endzelynas rašė: „siev. dz. viensk. nōm. vai adverbs?“ (Endzelīns SV 192).
168 Čia yra o/ā-kamienis adj. pr. *kērmeniska- „kūniškas“, kuris – sufikso *-isk- vedinys iš subst. pr. *kermen- „kūnas“ (žr. kērmens). Manyti, kad šis adj. pr. *kērmeniska- būtų atsiradęs hopologiškai iš adj. pr. *kērmeneniska- (Schmalstieg OP 97, plg. Toporov PJ III 326), nėra reikalo: sufiksas pr. *-enisk- (iš sufiksų *-en- + *-isk-) ir sufiksas *-isk- savo darybinėmis reikšmėmis prūsų kat-mų šnektose (XVI a.) buvo jau gerokai integravęsi.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.