Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 204–205 psl.

kisses

kisses „pelcz (Pelz) – kailiniai“ E 478, kuris, man rodos, yra pr. *kizēs „t. p.“ nom. pl. (pl. tantum!) fem. – fleksijos vedinys iš verb. pr. *kiz-skrebėti, čežėti; krebždėti; knibždėti“ [plg., pvz., verb. lie. krebždė́ti reikšmių „skrebėti, čežėti“, „krebždėti“, „knibždėti“ sambūvį (LKŽ VI 487 s. v. krebždė́ti)] = verb. lie. kiž- (kiž-ė́ti) „knibždėti“ (LKŽ V 937); šie pr. ir lie. verba – matyt savarankiški onomatopėjinės kilmė̃s dariniai [plg. (dėl verb. lie. kiž-ė́ti) Fraenkel LEW 262 s. v. kiùžis]. Taigi pr. (E 478) kisses „kailiniai“ yra matyt subst. (ē-kamienis) pr. *kizēs „t. p.“ (fem., nom. pl. tantum) iš subst. pr. *„tai, kas skreba, čeža“ (žr. dar Mažiulis PKP II 276, išn. 91); plg. lie. (verb. skreb-ė́ti 205 „krebždėti, čežėti“ ) subst. (ē-kamienį) skrẽbės „padėvėti kailiniai“ (fem., nom. pl. tantum, žr. LKŽ XII 1043) bei skrẽbė „t. p.“ (fem., nom. sg., žr. LKŽ XII 1042) ir subst. (o-kamienį) skrẽbai „t. p.“ (masc., nom. pl. tantum, žr. l. c.).
Šiam pr. (E 478) kisses kitokią etimologiją atsargiai suponuoja Toporov PJ IV 38t. Manyti, kad pr. kisses „kailiniai“ esąs slavizmas – iš lenk. kożuch „t. p.“ (žr. Trautmann AS 359 ir liter., Mikkola BS 19), nėra pamato, žr. ir Endzelīns SV 194, Levin SE 102 („unknown etym.“), Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 66.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.