Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 207 psl.

kittawidin

kittawidin „anders (anders) – kitokiai (kitaip)“ III 11525 [7134], kittewidei „t. p.“ III 498 [357] (= kitaip VE 199) adv. Dėl adv. kittewidei „kitokiai“ (III 498) = adv. pr. *kitavīdʹai „t. p.“ segmento pr. *dʹai žr. s. v. ainawīdai. Adv. kittawidin „kitokiai“ (III 11525) yra matyt semb. dial. (ar paties A. Vilio padaryta) lytis adv. *kitavīdin „t. p.“, kuriai fleksija *-in bus atsiradusi pagal santykį fleksijų o-kamienių *-an (adj. nom.-acc. sg. neutr., be to, ir acc. sg. masc.) = *-an (adv., žr., pvz., s. v. ainawīdai): i̯o-kamienių *-in (adj. acc. sg. masc.) = x, t. y. x = *-in (adv.). Iš tų pr. adv. lyčių galima atstatyti o/ā-kamienį (nom. sg. masc.) adj. (pron.) pr. *kitavīds „kitokias“ [ar i̯o-/i̯ā-kamienį (nom. sg. masc.) pr. *kitavīdis „t. p.“ (< *kitavīdīs „t. p.“)?] < *kita- (žr. kittan) + *vīda- (žr. s. v. ainawīdai).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 89; Matzenauer BKAS 145; Rosinas 204, BĮSM 305.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.