Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 83 psl.

schklāitewingiskan

schklāitewingiskan „sonderliche – ypatingą“ III 11316 [715] adj. acc. sg. fem. = pr. *sklāitevingiskan (ar *sklāitavingiskan?) yra sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *sklāiteving- „ypatingas, skirtingas“, o šis – sudurtinio sufikso *-eving- vedinys iš adj. pr. *sklāita- „skirtingas, atskiras“ (žr. s. v. schklāits); dėl darybos plg. drūcktawingiskan (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.