Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 124 psl.

scrīsits

scrīsits „gecreutziget (gekreuzigt) – kryžiuotas“ III 431 [3114] (= nukrißawotas „nukryžiuotas“ VE 163), scrijsits „t. p.“ III 12711 [791], scrisits „gesreütziget (gekreuzigt) – t. p.“ I 717 [530], skresitzt „t. p.“ II 717 [1129] partic. praet. pass. nom. sg. masc. = pr. (III, I) *skrīzĭts < *skrīzīts (kirčiuotas *skrī-) resp. pr. (II 717) *skrĭzīts < *skrīzīts [kirčiuotas (gal okazionaliai) – *-zīts].
Suponuoja verb. (inf.) pr. *skrīz-ītvei „kryžiuoti“ – vedinį iš subst. pr.*skrīzīs „kryžius“ (žr. scrīsin); plg., pvz., lie. subst. baslỹs verb. basl-ýti „kálti baslius“ (Skardžius ŽD 535).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 345.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.