Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 164 psl.

stūrnawingisku

stūrnawingisku „ernstlich – rimtai (uoliai)“ III 11518–19 [7129] adv. (su -u vietoj -ai, plg. PKP II 167, išn. 372) = pr. *stūrnavingiskai, suponuojantis adj. (o/ā-kamienį) pr. (III) *stūrnavingiska- „rimtas (uolus)“ – sufikso *-isk- vedinį iš adj. pr. *stūrnavinga- „t. p.“, o šis yra sufikso *-ing- vedinys iš adj. pr. *stūrnava- „t. p.“ (žr. s. v. stūrnawiskan).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.