Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 160 psl.

streipstan

streipstan „gelied (Glied) – kar̃tą (generaciją)“ III 3716 [296] (= gimine „kartą“ VE 1320 acc. sg.) acc. sg. masc. (ar fem.); acc. pl. masc. (ar fem.) streipstoos (sk. streipstons) „gelied (Glied) – kartàs (generacijas)“ III 3719 [297] (= giminiu „kartų“ VE 142 gen. pl.), streipstans „Glieder – (kūno) sąnarius“ III 414 [2932] (= sanarius „t. p.“ VE 155).
Turime subst. (matyt masc.) pr. (III) *streipsta- „(kūno) sąnarys; kartà (generacija)“ (plg. vok. Glied „t. p.“) turbūt iš *„tarpas, tarpsnis“ < *„į(si)terpimas“ – sufikso *-sta- vedinys gal iš verb. pr. *streip- „į(si)-terpti“ < balt. *streip-/*strip- „t. p.“ (tolimesnė jo kilmė man neaiški), kurį darybiškai matyt suponuoja subst. lie. stráip-stas „tarpas, ruožas“ (LKŽ XIII 928 s. v. stráipstas 2), stráip-stis „t. p.“ (LKŽ XIII 928 s. v. stráipstis 5), stráip-snis „t. p.“ (LKŽ XIII 927 s. v. stráipsnis 7), straip-à „atstumas tarp vienos kojos kulno ir kitos pirštų (einant)“ (LKŽ XIII 926), pa-stráipa „nedidelis plotas, tarpas“ (LKŽ IX 538 s. v. pastráipa 2) < *„pa-terpimas“ ( verb. *pa-streip- „paterpti“), la. streîp-ulis „einer, der unsicher geht, taumelt“ [ME III 1086) < *„kas tarpais eina (tarpais neina)“] ir kt. Plg. ME III 1086, Endzelīns SV 257, Fraenkel LEW 917 s. v. stráipsnis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 126.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.