Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 49 psl.

agins

agins „ouge (Auge) – akis“ E 80. Taisytina į *akins ne tik dėl pr. ackis III 838 [5314] nom. pl., ackins III 414 [2931], 9511 [5933] acc. pl., bet ir dėl giminaičių: lie. akìs, la. acs, s. sl. ok-o, s. ind. ák-ṣi „akis“, gr. ὄσσε „akys“ (nom. du.) < *oki̯e, arm. akn, lo. oc-ulus, toch. A ak, B ek „akis“ ir kt. < ide. *ok- (Fraenkel LEW 5, Vasmer ESRJ III 128t. ir liter., Pokorny IEW I 775tt.). Taisymas agins į *akins yra visai galimas: prūsų raštuose pasitaiko skardžiųjų ir dusliųjų priebalsių painiojimo atvejų; be to, čia galėjo veikti ir vok. ouge (E 80) su savo -g- (Endzelīns SV 137). Bernekeris (PS 267) ir Būga (Kalbos dalykai 49) manė, kad agins, taip pat ausins E 83 taisytini į *aknis resp. *ausnis. Bet tokiam taisymui prieštarauja tiek paties prūsų III katekizmo, tiek ir lietuvių bei latvių kalbų atitinkami faktai. Dėl panašių priežasčių nepagrindžiama ir Trautmanno (AS 240, 296, BSW 4) nuomonė, pagal kurią žodžiai pr. *akins ir ausins E esą n-kamieniai perdirbiniai; dėl tokios nuomonės nepagrindžiamumo žr. dar Endzelīns l. c. Patikimiausia kartu su Mikkola BS 7) galvoti, kad agins E (*akins) bei ausins E yra i-kamienės acc. pl. formos; taip manė ir Endzelīns l. c. [spėjęs, kad agins E 80 ir ausins E 83 ankstyvesnėje E redakcijoje (ar originale) galėję net abu greta būti], Fraenkel LEW 5. Tos pat kilmė̃s yra ir lie. ak-ìs „kiaura vieta liūne, akivaras“, la. ac-is „akivarai“ (plg. arm. ak-n „akis, skylė“, rus. ок-но „langas; akivaras“ < sl. *ok- „akis“); turbūt tos pačios šakniẽs yra ir lie. ãk-as, ak-à „eketė“, la. ak-a „šaltinis“, pagaliau, – lie. ak-etìs resp. ek-etìs (-ė̃, -ỹs) „eketė“, la. ak-ata (-e) „eketė ir kt.“. Plg. Būga RR III 359t., Fraenkel LEW 5, 120. Su šia ak- sietini dar pr. Ak-itz (ež., Nesselmann Thes. 3), Ak-icz (ež., Gerullis ON 8) = *Ak-īts < *ak-ītas (plg. ak-ýtas), lie. Ak-ìs ir kt. (ež., žr. Vanagas HD 3, 39, 145, 153), la. Ac-is (ež., žr. Endzelīns LV I1 4).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 365; ESSJ XXXII 13, 41t. Lehmann GED 48; Mayrhofer EWA I 42; Schmalstieg RB VII 186; Smoczyński DL 16t., SEJL 6t.; Steinbergs LgB V–VI 22t.; Vaan EDL 425.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.