Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 52–53 psl.

ainat

ainat „allezeit (allezeit) – nuolat, bet kada“ III 1217–8 [7518], adv. (= wissada VE, 5916). Adv. ainat „nuolat“, susidedantis iš ain- „vienas“ (žr. ains) ir sufikso -at, labai panašus į lie. adv. wiénatʹ „vien, tiktai“ (DP 14137, 27644); jųdviejų réikšmės (pr. „nuolat“ – lie. „vien, tiktai“) irgi nėra tolimos, plg. lie. jis nuolat dykinė́ja = jis vien (tiktai) dykinė́ja. Šį s. lie. (DP) adv. 53 wiénatʹ (-tʹ su minkštinimo ženkleliu!) kildinu iš adv. *víenati „vieninteliai“, kuris laikytinas senąja i-kamienio adjektyvo nom.-acc. sg. neutr. lytimi [plg. lie. senųjų raštų ir tarmių adv. daũg-i „daug, gausiai“ (< adj. nom.-acc. sg. neutr.) šalia adj. nom. sg. masc. daũg-is]; to adjektyvo reliktas – s. lie. vienatis, „vienintelis, vienui vienas“ ( 32620). Turbūt ir pr. adv. ainat „nuolat“ panašiu būdu suponuoja adv. *ainati „vieninteliai, vienodai, vienokiai“ – senąją nom.-acc. sg. neutr. lytį i-kamienio adjektyvo pr. *ainati- „vienintelis, vienodas, vienoks“; dėl pr. ainat reikšmė̃s „nuolat“ atsiradimo plg. lie. vienódai „vienodai; nuolat, bet kada“, vienókiai „t. p.“, la. vienādi „t. p.“, vienmēr „t. p.“. Tuo tarpu neliesime klausimo, kodėl i-kamieniai adjektyvai, tarp jų ir i-kamieniai sufikso -at- adjektyvai baltų kalbose yra smarkiai apnykę. Dėl pr. ainat žr. dar Skardžius ŽD 338, Toporov PJ I 59t. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński ALL LX 109t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.