Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 130–131 psl.

balgnan

balgnan „satel (Sattel) – balnas“ E 441 nom.-acc. sg. neutr.: lie. balgnas (tik Bretkūno, – gali būti iš pr., žr. Falkenhahn Bretke 203), lie. bal̃nas – turbūt iš *balgnas. Šitie pr.-lie. žodžiai suponuoja pr.-lie. *balgna(n) (nom.-acc. sg. neutr., dėl neutr. plg. ir sl. *sedьlo resp. *sedьlo „balnas“), kuris yra sufikso -na- vedinys (bei su šaknies apofonija) iš balt. *belg- „brinkti, pustis (schwellen), 131 pastorėti“ < ide. *bhelgh- „t. p.“, iš kurio turime ir (ide. *bhelǵh- >) balt. *belź- „t. p.“ [dėl ide. *g(h) > balt. *ź resp. *g ir ide. *k > balt. *ś resp. *k žr. Būga RR I 436, II 221, Georgiev Issled. 30tt.] : pr. *balz- = lie. balž- ir kt., žr. s. v. balsinis. Taigi pr.-lie. *balg-na(n) „balnas“ < *„tai, kas pasipūtę“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Eckert Blt XXX (1) 58; Hamp LgB I 7tt.; Matzenauer BKAS 27; Smoczyński SEJL 43.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.