Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 142 psl.

catils

catils „kessel (Kessel) – katilas“ E 355 nom. sg. masc. = pr. *katils < *katilas, kuris, taip pat ir lie. kãtilas bei la. katls „t. p.“ laikytini skoliniais matyt iš slaviškųjų kaimynų – iš germanizmo sl. *kotьlъ „katilas“, žr. Būga RR II 89, 92t., III 897, plg. Levin SE 100. Nuomonė, kad tie pr.-lie.-la. žodžiai esą skoliniai tiesiog iš germ. dialektų [Berneker PS 297, Trautmann AS 354, BSW 121, plg. (dilemišką nuomonę) Endzelīns SV 190, Fraenkel LEW 228, Toporov PJ III 267t.], atrodo mažiau patikimà.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: ESSJ XI 217tt.; Lehmann GED 215t.; Smoczyński SEJL 265.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.