Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 261–262 psl.

crauyawirps

crauyawirps „loser (Aderlasser) – kraujaleidys“ E 551 nom. sg. masc. – *kraujavirps, kuris eina tuoj po žodžio E 550 „pirtininkas (cirulninkas)“ [pirtininkas (kirpėjas, cirulninkas) anuomet 262 buvo kartu ir gydytojas: jis ligoniui ir kraują nuleisdavo). Dėl vok. (E 551) loser „Aderlasser“, plg. v. v. a. lâzer „t. p.“ (Lex 123).
Pr. *kraujavirps „kraujaleidys“ < *kraujavirpas „t. p.“ (o-kamienis, nom. sg. masc.) yra kompozitas [su jungiamuoju balsiu = kamiengaliu pr. *-ă- (ne *-ā-!), žr. s. v. crauyo] iš pr. *krauja- „kraujas“ (žr. crauyo) + *-virpas „leidėjas“ ( verb. pr. *virp- „leisti, lassen“, žr. s. v. etwiērpt). Pr. *kraujavirpas „kraujaleidys“ (o-kamienį) dėl darybos plg. su lie. svíestmušas „muštokė“ [LKŽ XIV 345; = svíesta- „sviestas“ + -mušas „muštuvas“ verb. mùš-ti], kraujaleidỹs „Aderlasser“ [= krauja- „kraujas“ + -leidys „leidėjas“ verb. léid- (léisti) „lassen“] ir kt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 79; Lašinytė Blt XLII (2) 247; Smoczyński LAV 201; Stundžia BSI XVIII 195.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.