Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 175–176 psl.

dalptan

dalptan, „durchslag (Meißel) – káltas“ E 536 nom. sg. neutr. = *dalptan yra sufikso *-ta- vedinys iš verb. pr. *delb- „mušti, kalti“ = lie. del̃b-ti „mušti, smogti; akis (ir pan.) žemyn leisti“ (LKŽ II² 391) = sl. *delb-ti „mušti, kalti“ (ESSJ IV 205) : lie. dil̃b-ti „smeigti“ (LKŽ II² 546 s. v. 2 dil̃bti) = sl. *dьlb-ti „mušti, kalti“ (ESSJ V 206), ags. delf-an „kasti“ ir pan.; be to, – lie. dálb-a „Brechstange“ = la. dal̃b-a „Stange zum Stoßen“ ir t. t. (Fraenkel LEW 81, Toporov PJ I 291tt.). Turime verb. ide. dial. *dhelbh-, kuris, įprastai laikomas balt.-sl.-germ. izoleksa (Trautmann BSW 54, 176 Fraenkel l. c., Pokorny IEW I 246, Stang LS 17, bet žr. Toporov PJ I 293), reiškė matyt ne „kasti, išduobti“ (Trautmann l. c. Pokorny l. c.), o „dobti, mušti, kalti“, t. y. jis balt. ir sl. kalbose išlaikė turbūt archajiškesnę reikšmę nei germ. kalbose. Pr. dalptan sutampa su sl. *dolbto (> ček. dláto „kaltas“ ir kt.) resp. *delbto (> bulg. длето́ „t. p.“ ir kt.). Plg. tokį pat vedinį (tik iš kito žodžio – sinonimo) ryt. balt. (nom.-acc. sg. neutr.) *káltă „kaltas“ (> lie. káltas = la. kal̃ts) – iš ryt. balt. *kal- „kalti, mušti“ (> lie. kál-tì = la. kal̃-t), žr. Skardžius ŽD 320, Jēgers BL 81tt. Dėl pr. dalbtan žr. dar Toporov PJ I 291–294.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 112; ESSJ V 60t.; Matzenauer BKAS 32; Seldeslachts, Swiggers LgB IV 25t.; Rix LIV 143; Smoczyński SBS II 81, SEJL 91.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.