Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 195–196 psl.

dellijks

dellijks „Artickel – dalis, dalykas“ III 3916 [2924] nom. sg. (= sanaris VE 1417 nom. sg.) = dellijcks „t. p.“ III 4118 [318] (= sanaris VE 1519), dellīks „t. p.“ III 451 [3134] (= sanaris VE 174), -dellīks „stuͤck (Stück) – t. p.“ (žr. galwasdellīks); acc. pl. dellīkans „t. p.“ III 658 [4317] (= dali VE 2619 acc. du.). Pr. *delīks, kuris yra matyt iš senesnio neutr. *delīkan *delīka (Mažiulis BS 84–87), savo reikšme bei daryba sutampa su lie. dalýkas „dalis, dalykas“ (LKŽ II² 243t.). Pr. *delīks bei lie. dalýkas yra turbūt senoviniai adjektyviniai abstraktai, t. y. subst. neutr. (nom.-acc. sg.) *delīkă resp. *dalīkă „priklausomumas daliai“ (plg. s. v. dabber) < adj. neutr. (nom.-acc. sg.) *delīkă resp. *dalīkă „priklausomas daliai“ (plg. tai, kas pasakyta dėl balt. < ide. 196 *-ik- vedinių, Skardžius ŽD 130) – sufikso -īk- vediniai, rodos, iš i-kamienių subst. pr. *deli- resp. lie.-la. *dali- „dalis“ (= s. rus. доль „dalis“, s. ind. dalíḥ „žemės luistas“) < *„atskėlimas“ (plg. s. v. debica), iš kurių yra išvesti ir verb. pr. *delītvei (žr. s. v. dellieis) resp. lie. dalýti = la. dalît (plg. Skardžius ŽD 534). Plg. Toporov PJ I 328t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.