Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 188 psl.

deynayno

deynayno „morgenstern (Morgenstern) – ryto žvaigždė, aušrinė“ E 5 = *deinainɔ̄ (nom. sg. fem.), t. y. (subst.) *deinainā < adj. (fem.) *deinainā „rytinė“ resp. (masc.) *deinainas „rytinis“ – sufikso *-ain- vedinys iš pr. *deinā (žr. deinan), plg. adj. la. celm-ain-s „kelmuotas“, lie. aviž-aĩn-is „avižinis“ ir kt. (Skardžius ŽD 286t.). Pr. (subst.) *dein-ainā „ryto žvaigždė, aušrinė“ < adj. *dein-ainā „rytinė“ bei pr. *deinā „diena“ liudija, kad prūsai rytą ir visą dieną, t. y. laikotarpį nuo saulės tekėjimo iki vakaro (dėl jo žr. s. v. bītas) vadino vienu ir tuo pačiu žodžiu – pr. *deinā, o tai yra archaizmas, kartu su atitinkamais kitų baltų faktais rodantis, kad balt. *deinā buvo „rytas bei visa diena“ (t. y. neegzistavo atskiro žodžio balt. „rytas“). Žr. Mažiulis Klb XIV 105, Toporov PJ I 318, plg. ESSJ V 214 (s. v. dьnьnica „aušrinė“).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.