Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 244–245 psl.

ebangelion

ebangelion „euangelium (Evangelium)“ III 8720 [5524], III 11118 [6923], „euangelio (abl. sg.)“ III 8721 [5525], III 1139–10 [6936], euangelion „euangelion (Evangelium)“ III 4512 [337] acc. sg. neutr. Čia slypi iš vok. (lo.) evangelium (euangelium) paskolintas (su atitinkamai perdirbta fleksija) pr. *evangelijan (ar *evangelʹan) acc.-nom. sg. neutr. (plg. Schmalstieg OP 80; dėl pr. *-v- parašymo raidėmis -b- ir -u- žr. Endzelīns SV 164: „starp b un v svārstās arī īpašvārdos“), kurį A. Vilis užrašė ebangelion resp. euangelion (vietoj lauktinos lyties *ebangelian resp. *euangelian 245 ar pan.), nusižiūrėdamas į knyginę (t. y. matyt ne gyvosios kalbõs) lytį vok. (= lo.-gr.!) euangelion (gr. εὐαγγέλιον): pastaroji už lytį vok. (= lo.!) euangelium yra galūne labiau panaši į pr. *evangelijan. Kad A. Viliui šalia dažnesnės vok. (= lo.) euangelium buvo pažįstama ir vok. (= lo.-gr.) euangelion, rodo pats III originalas (t. y. vok. tekstas, žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.