Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 420–421 psl.

gudde

gudde „pusch (Gebüsch) – krūmynas, krūmai“ E 586 nom. sg. fem. = pr. *gudē. Kad jo reikšmė (pagrindinė) buvo ne „krūmas, keras“ (kaip norėtų galvoti, pvz., Trautmann AS 344, Endzelīns SV 182, Toporov PJ II 327), o „krūmynas, krūmai, Gebüsch“ = „aukštai neaugančių arba dar neužaugusių medžių miškelis (miškas)“, žr. PKP II 282; plg. Fraenkel LEW 174 (s. v. gùdas): „preuß. gudde heißt nicht „Busch“ im gewöhnlichen Sinne, sondern es ist s. v. a. „Wald, Gehölz“.
Pr. (subst.) *gudē „krūmynas“ vedu iš *„tai, kas išsilankstę (sulankstyta), sulinkę“ (į krūmyną, krūmus įžengti sunkiau nei į mišką!) resp. laikau fleksijos vediniu iš adj. pr. < balt. *guda- „sulinkęs, išsilankstęs“ (žr. toliau), dėl jo darybos plg., pvz., lie. (subst.) plìkė „tai, kas plika (išplikę)“ adj. plìkas „nuplikęs“ ir pan. (Skardžius ŽD 72t.). Šis adj. balt. *guda- – fleksijos vedinys iš verb. balt. *gud- „linkti, lankstytis“ (> lie. gùd-o gùsti „priprasti prie ko“ < *„palinkti prie ko“), iš kurio turime lie.-la. *gud-ra- „palinkęs prie ko“ (> „pripratęs prie ko“ > lie. gùdras „klug“ la. gudrs „t. p.“, plg. Mažiulis RKEndz. 177tt.) ir pan. Žr. (resp. plg.) dar PKP II 282 (išn. 108).
Kad adj. balt. *guda- „(su)linkęs“ yra gana senas, rodo ir hidronimai, pvz.: lie. (up.) Gùd-upis, la. (up.) Gud-upe (abu lengvai gali būti iš *„lanksti upė“) ir pan. (daugiau medžiagos žr. Vanagas 125). 421 Tas pats adj. balt. *guda- „(su)linkęs“, man rodos, slypi bent jau žodyje lie. gùd-obelė „laukinė obelis, šunobelė; erškėtinių šeimos krūmas (Crataegus)“ < *„prasta (nes laukinė) obelis“ [čia veikė ir lie. gùdas „kitos tarmės žmogus; baltarusis“ (dėl jo žr. Karaliūnas Tarpt. konf. 55t.) semantika] < *„išsilanksčiusi, (netvarkingai) išsikerojusi (nes be priežiūros, laukinė) obelis“.
Tas verb. balt. *gud- „linkti“ yra formanto *-d- < ide. *-d(h)- išplėstas verb. balt.(-sl.) *gū̆- „t. p.“ (plg., pvz., balt.-sl. verb. *geid- ir *gei- s. v. v. gaylis, gēide), dėl kurio žr. s. v. gauuns.
Pr. gudde etimologija iki šiol buvo kitaip aiškinama, žr. Trautmann AS 344 (ir liter.), Endzelīns SV 182 (ir liter.), Fraenkel l. c., Ekblom RKEndz. 93tt., Toporov PJ II 327tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 39; Lehmann GED 163tt.; Orel HGE 147.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.