Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 18–19 psl.

Jesus

Jesus „Jesus – Jėzus“ I 133 [719], III 4310 [3121], III 5912 [411], III 751 [495], III 1131 [6929], Jhesus III 11311 [712] = pr. *Jēzus nom. sg. masc. (žr. dar Jsus); dat. sg. Jesu Christu „Jhesu Christo – Jėzui Kristui“ III 13120 [816], en Christo Jhesu „inn Christo Jhesu – Kristuje Jėzuje“ III 1296 [7930], prei Jesu Christon „bey Jesu Christo“ III 4517 [3311] (= prieg Jesaus Christaus VE 1719); gen. sg. Jesu Christi „Jhesu Christi – Jėzaus Kristaus“ III 7118 [4717], III 7316 [4735] „Jesu Christi – t. p.“ III 11110 [6917], III 11717 [7314], 12310–11 [771], III 12915 [7921], Jhesu Christi „Jesu Christi – t. p.“ III 1099–10 [693], III 11528 [7136], III 1318 [7932]; acc. sg. Jesum Christum „Jesum Christum“ III 11326 [7112], Jhesum Christon „Jhesu Christi“ III 11922–23 [755–6], „Jesum Christum“ III 12918 [7924], an Jesum Christū „an Jesum Christum“ I 711–12 [527], an Jesum Christum „t. p.“ II 711–12 [1126], en Jesūm Christum „an Jhesum Christum“ III 4121 [3110], en Jesum Christum „an Jesum Christ“ III 4510 [336], „in Jesum Christum“ III 1277 [7733], pra Jesum Christum „durch Jesum Christ“ III 637 [4129], pra Jesum Christum „durch Jesum Christum“ III 7912 [5116], pra Jhesum Christum „t. p.“ III 8112 [5134], 19 pra Jesum Chtistum „t. p.“ III 8317 [5320], pra Jesum Christum „t. p.“ III 8513 [5332], III 12112–13 [7522], „durch Jhesum Christum“ III 1339 [8115], pra Christum Jesum „durch Christum“ III 1195–6 [7329], prei Jesum „zu JHESV – prie Jėzaus“ III 11121 [6925].
Šis pr. tekstuose esantis Jesus resp. Jhesus, nom. sg. ir dat. sg. formų atžvilgiu sutampantis su u-kamieniu pr. subst., morfologiškai niekuo nesiskiria nuo vok. tekstuose vartojamo lo. Jesus resp. Jhesus [išimtis: vok. (lo. dat. sg.) JHESV (III 11020) resp. (lo. gen. sg.) Jhesu (III 11818) pr. (ne lo. dat. resp. gen. sg., o lo. acc. sg.) Jesum (III 11121) resp. Jhesum (III 11922–23)]. Bus buvęs ir grynai prūsiškos morfologijos žodis – pr. *Jēzus (I, II, III) greta pr. *Jēzus (I) resp. pr. (*Jēzus >) *(J)īzus (II, III, žr. Jsus).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.