Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 150–151 psl.

keiserin

keiserin „keyser (Kaiser) – kaizerį, ciesorių“ III 912 (2×) [5719 (2×)] acc. sg. masc. = pr. *keizerin, kuris suponuoja nom. sg. (masc.) pr. (i̯o-kamienį) *keizeris „kaizeris, ciesorius“ (III) < *keizerīs 151 „t. p.“, plg. lie. dial. (i̯o-kamienį, nom. sg. masc.) keizeris „kaizeris“ (LKŽ V 496) ir lie. liter. kaĩzeris „t. p.“ Tiesa, iš to pr. (III) keiserin (acc. sg. masc.) galėtume atstatyti ir formą (o-kamienę, nom. sg. masc.) pr. *keizers (plg. la. keĩzars „Kaiser“), plg., pvz., pr. (III) wijrs (o-kamienio, nom. sg. masc.) formą (acc. sg. masc.) pr. (III) wijrin greta dažnesnės (o-kamienės, acc. sg.) wijran (žr. s. v. wijrs); plg. Mažiulis PKP II 218, išn. 709.
Pr. (III) *keizeris „kaizeris, ciesorius“ < *keizerīs „t. p.“ (ar *keizers „t. p.“ < *-ras) yra germanizmas turbūt iš vok. žem. dialektų (žr. Toporov PJ III 299).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.