Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 154 psl.

kekulis

kekulis „badelach (Badelaken) – pirties drobulė (rankšluostis)“ E 495 nom. sg. masc. = pr. *kekulis < *kekulas „t. p.“ Dėl vok. (E 495) badelach plg. v. v. a. badelachen „Tuch das man nach dem Bade umnimmt“ (Lex 9) = v. v. a. bat (bades) „das Bad, Badehaus (pirtis)“ (Lex 10) + lachen (in Zusammens. auch lach) „Tuch, Decke, Laken…“ (Lex 120).
Pr. *kekulas „pirties drobulė (rankšluostis)“ yra slavizmas – matyt iš s. lenk. (XI–XII a.) *čexъlъ „t. p.“ (> lenk. czechel „…t. p.“ SSP I 5, 360, žr. dar Toporov PJ III 304), kurio *č- adaptuotas į pr. *k- (plg. s. v. garkity), plg. Toporov PJ III 305. Apie kitokias nuomones dėl šio pr. žodžio (slavizmo) kilmė̃s žr. Trautmann AS 355 (ir liter.), Endzelīns SV 161, ypač liter. apud Toporov PJ III 305. Pastaba: savo ankstyvesne hipoteze, kad pr. (E) kekulis turėjęs reikšmę „rūbo gniužulas praustis“ ir esąs giminaitis su lie. žem. kẽkulas „gniužulas“ [PKP II 34 (: E 495) ir išn. 135], dabar nebetikiu.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 62t.; Smoczyński SPJ 158.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.