Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 234 psl.

knnchel

knnchel „gelenke (Gelenk) – kulkšnies sąnarys“ E 144 [dėl vok. (E 144) gelenke tokios reikšmės plg. Paul DW 228 s. v. Gelenk], taisytinas į knuchel, – vok. žodis „kulkšnis“ (plg. v. v. a. knuchel „t. p.“ Lex 112): E originale (ca. 1300 m.) čia galėjo būti pr. *kulksnis „kulkšnis“ (= lie. kulkšnìs, žr. s. v. kulnis), kurį, turėjusį nemaža fonetinio panašumo su tos pačios reikšmės vok. knuchel, P. Holcvešeris (E nurašinėtojas, prūsiškai nemokėjęs) okazionaliai pakeitė žodžiu vok. knuchel. Mažiau patikima spėti, kad šis (E 144) knuchel = pr. *knukel- (be fleksijos) iš vok. knuchel (plg. PKP II 20, išn. 42).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.