Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 296–297 psl.

kukore

kukore „kuchin (Küche) – virtuvė“ E 348 nom. sg. fem. = pr. *kukɔ̄rē, t. y. *kukārē. Vok. (E 348) kuchin bus buvęs „virtuvė 297 (Küche); virėja (Köchin)“ (žr. Trautmann AS 364 ir liter.), bet čia (t. y. E 348) jis pavartotas matyt reikšme „virtuvė“ (žr. Trautmann l. c., Toporov PJ IV 253).
Šis pr. žodis Trautmannui (l. c.) yra „Eigtl. Fem. zu li. kùkorius aus p. kucharz „Koch“; panašiai mano ir Endzelīns SV 199. Tą pačią mintį tiksliau formuluoja Levinas (SE 86, 96) ir Toporovas (l. c.): pr. *kukārē „virtuvė“ (fem.) esąs vedinys iš pr. *kukārīs „virėjas (Koch)“ (masc.), o šis – skolinys iš s. lenk. *kuxarь (ar *kuxarʹ) „virėjas“.
Tačiau pasilieka iki šiol nepaaiškinta daryba: kaip iš pr. *kukārīs „virėjas“ (i̯o-kamienis nomen agentis!) galėjo atsirasti pr. *kukārē „virtuvė“ (ē-kamienis nomen loci!)? Juk baltų kalbose i̯o-kamieniai nomina agentis (masc., nom. sg. *-īs) paprastai koreliuojasi su ē-kamieniais nomina agentis (fem., nom. sg. *), o ne su ē-kamieniais nomina loci. Atsakyti į tą klausimą, manyčiau, nesunku: iš pr. *kukārīs „virėjas“ (nomen agentis) atsirado fleksijos vedinys pr. *kukārē „virėja“ (nomen agentis), o pastarasis dėl ano meto vok. žodžio „virtuvė; virėja“ [plg. vok. (E 346) kuchin „t. p.“] įtakos išvirto į pr. *kukārē „virtuvė; virėja“. Panašiai bus atsiradęs ir lie. dial. (Ryt. Pr.!) kùkorė „virtuvė“ (LKŽ VI 801; gal jis prūsizmas?), plg. (slavizmą) lie. kùkorė „virėja“/kùkorius „virėjas“ (l. c.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.