Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 188–189 psl.

kymis

kymis „hosenleder (Hosenleder)“ E 501 yra, man rodos, pr. (E 501) „kelninė oda“ = pr. „tymas (Saffian); tyminė (kelninė) oda; odinė (tyminė) batsiuvio prijuostė“ (PKP II 35, plg. Toporov PJ III 367, Trautmann AS 358) = pr. *kīmls „t. p.“ (o-kamienis, nom. sg. masc.) < *timis „t. p.“ (čia dėl pr. dial *kʹ- < pr. *tʹ- plg., pvz., s. v. birgakarkis) < *tīmas „tymas“ = lie. týmas „t. p.“ Panašiai tą pr. (E 501) kymis rekonstruoja, tik raidės k- parašymą (vietoj laukiamos *t-) kitaip suvokia: Bezzenberger BB XXIII 313, Trautmann l. c., Endzelīns SV 193, Toporov l. c.; tiesa, Toporovas (PJ III 387t.) kartu iškelia ir alternatyvią hipotezę [pr. (E 501) kymis esąs giminaitis ne su lie. týmas, o su lie. kìm-ti ir pan.], tačiau ji neatrodo patikimà (ja abejoja ir pats Toporov l. c.).
Subst. pr. *tīmas „Saffian“ bei lie. týmas „t. p.“ etimologija nėra aiški. Verta dėmesio hipotezė, kuri šiuos pr. bei lie. žodžius sieja su lie. týmas „Maserfleck“ ir juos visus kildina iš subst. balt. dial. *tīnmas verb. *tīn- „tinti, (auf)schwellen“ > lie. tìn-ti „t. p.“ (Leskien IF XVIII 136t., Fraenkel LEW 1096, Toporov PJ III 387). Tik man rodos, kad ši hipotezė koreguotina: subst. pr. *tīmas „Saffian“ bei subst. lie. týmas „t. p.“ [ir „braunes Leder“ (NB: „braunes…“), žr. liter. apud. Fraenkel LEW 1096 s. v. týmas 2.] ir lie. týmas „Maserfleck“ (NB: „-fleck“!) 189 galėtų būti „spalvinės“ kilmė̃s – iš subst. balt. dial. *tīmas „tai, kas turi nešviesią (ne baltą) spalvą“ (= *„tai, kas tarsi sutepta, suteršta“) < *„(pa)tamsėjimas“ verb. balt. *tīm-/*tēm- „tamsėti“ (> la. dial. tim-t „dunkel werden“/lie. tém-ti „t. p.“ ir pan.); plg., pvz., subst. lie. dùsas „dusulys“ < „(už)dusimas“ – irgi fleksinį deverbatyvą (iš verb. lie. dus- „dusti“ < verb. balt. *dus-). Be to, greta subst. lie. týmas „Saffian“ yra dar adj. lie. týmas „tyminis“ (žr. Skardžius ŽD 35), kuris kildintinas matyt iš adj. balt. dial. *tīma- „patamsėjęs“ [plg. adj. lie. dial. týmas „rot, dunkelfarbig“ (NB: „…dunkelfarbig“!), žr. liter. apud. Fraenkel l. c.; dėl minėtų lie. subst. týmas ir adj. týmas santykio plg. Skardžius l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 64t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.