Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 194 psl.

kirko

kirko „kirche (Kirche) – bažnyčia“ GrG 30 nom. sg. fem. (dėl raidės -o fonetinės vertės plg., pvz., s. v. glasso) = pr. *kirkɔ̄ [ar (*kirkɔ̄ >) *kirkɔ (su * po guturalio)], t. y. *kirkā [ar (*kirkā >) *kirkă]; kyrkoy „kirchen (Kirche) – t. p.“ GrA 55, „ecclesia – t. p.“ GrF 55 nom. sg. fem. = pr. *kirkɔi (su *-ɔ- po guturalio), t. y. *kirkai, kuri suponuoja senesnę formą (nom. sg. fem.) *kirkā (dėl tokio suponavimo plg., pvz., s. v. īdai), t. y. *kirkɔ̄ (= kirko GrG 30).
Turime iš vok. Kirche „bažnyčia“ atsiradusį ā-kamienį (plg., pvz., s. v. bugo) pr. dial. *kirkā „t. p.“ (plg. lie. dial. kìrka „t. p.“) greta ē-kamienio germanizmo pr. *kirkē „t. p.“ (plg. lie. kìrkė „t. p.“), žr. kīrki.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.