Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 30–31 psl.

lactye

lactye „kurse (Pelzrock) – kailinukai“ E 476, taisytinas į *lactys [plg., pvz., geytye *geytys (žr.), žr. Endzelīns FBR XV 93]; vok. (E 476) kurse „Pelzrock – kailinukai“ = vid. vok. kurse „t. p.“ (Lex 119 s. v. kursen). Pr. (E 476) yra „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns SV 202).
Tas pr. (E 476) *lactys „kailinukai“ gali būti subst. (i-kamienis) pr.*laktis „t. p.“ (nom. sg.) < *„tai, kas plazdena, plevėsuoja ir 31 pan.“ (dėl semantikos plg. s. v. II lagno) – sufikso *-ti- vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *lek- (dėl jo žr. s. v. II lagno); plg., pvz., subst. (i-kamienį) lie. dangtis „tai, kas apdengia, apvelka“ (LKŽ II² 260 s. v. 2 dangtis) verb. deñg-ti. Pastaba: panašiai dėl pr. (E 476) lactye kilmė̃s, tik iš čia be reikalo atstatydamas pr. *laktē (o ne pr. *laktis), jau esu anksčiau trumpai kalbėjęs (PKP II 276, išn. 92), ir tam pritarė Toporov PJ V 54.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.