Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 47–48 psl.

lattako

lattako „hufysen (Hufeisen) – pasaga“ E 543 nom. sg. fem. = pr. *latakɔ̄, t. y. *latakā. Įprasta kildinti iš pr. *letakā „t. p.“ < *led-takā „t. p.“ su *led- „ledas“ (žr. ladis) + *-tak- (žr. tackelis), plg. lie. lẽdžingà „pasaga“, ledžygà „t. p.“; žr. Pierson AM VII 583, Bezzenberger–Fick GGA 1874, p. 1244, Trautmann AS 369, Endzelīns SV 203, plg. Toporov PJ V 119tt.
Tačiau pr. *led-takā „pasaga“ < *leda-takā „t. p.“ daryba nėra labai aiški: jo sandas *-takā gali būti ne tik iš verb. pr.*tek- „bėgti“ (apofonizuojant jo šaknies vokalizmą), bet ir iš subst. pr. *takā ( verb. pr. *tek- „bėgti“). Patikimiau manyti, kad pr. *leda-takā „pasaga“ < *„priemonė arkliui bėgti ledu (slidžiu)“ < *„ledu bėgimas“ yra iš subst. (pr. *leda- „ledas“) + verb. pr. *tek- „bėgti“ *-takā; plg., pvz., lie. pė́dsaka „pėdsakas“ (ir pė́dsakas „t. p.“, žr. LKŽ IX 740) < „pėdomis sekimas, pėdų sekimas“ < subst. (pė́da- „pėda“) + verb. *sek- „sekti“ -saka (resp. -sakas). Plg. dar lie. lẽdtakas „ledo varveklis“ (LKŽ VII 227) < „ledo tekėjimas“ < subst. (lẽda- „ledas“) + verb. tek- „tekėti“ -takas.
Pr. *leda-taka „pasaga“ < *„priemonė arkliui bėgti ledu (slidžiu)“ < *„ledu bėgimas“ savo daryba ir reikšme labai panašus į lie. ledžingà „pasaga; pačiūža“ (ir ledžingas „pasaga“, žr. LKŽ VII 229) < *„priemonė arkliui resp. žmogui žengti (žingsniuoti) ledu (slidžiu)“ < *„ledu žengimas“, kilusį iš subst. lẽda- „ledas“ + verb. *žing- „žengti“ (plg. lie. subst. žiñg-snis) -žinga (resp. žingas). Lie. ledžygà „pasaga; pačiūža“ (ir ledžygas „pasaga“), ledžegà „pačiūža; kojos pėda (pejoratyviškai); koks netikęs, gramozdiškas daiktas“ ir kt. (žr. LKŽ VII 229) yra turbūt perdirbiniai [iš dalies ir dėl jų eventualios ekspresyvinės (pejoratyvinės) 48 vartosenos] iš lie. ledžingà. Reikia priminti, kad tie lie. lẽdžingà (ledžingas), ledžygà (ledžygas), lẽdžegà ir kt. yra visi iš Vak. Lietuvos (bei Ryt. Prūsijos) šnektų.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 61t.; Lašinytė Blt XLII (2) 248; Matzenauer BKAS 79; Stundžia BJPM 40, BSI XVIII 196.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.