Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 90–91 psl.

luckis

luckis „schyt (Scheit) – pliauska“ E 640 nom. sg. = [turbūt i-kamienis (žr. toliau), masc. ar fem.] pr. *lukis. Jis iš tikrųjų buvo matyt „pliauska; balana (skala)“ (plg. lie. pliauskà „t. p.“ LKŽ X 208) = „atskeltas medienos gabalas (tam tikras)“ < *„atskeltõs medienos spalva – šviesumas“ (atskeltos medienos paviršiaus spalva šviesesnė už neskeltos medienos, t. y. rąsto, paviršiaus spalvą!) < *„šviesumas“ < *„tai, kas šviečia“ (plg. Toporov PJ V 397t.).
Subst. pr. *lukis „tai, kas šviečia“ – fleksijos (t. y. i-kamiengalio) vedinys iš verb. pr. *luk- (: *lauk-) „šviesti“ < balt.-sl. *l(e/a)uk- „t. p.“ < ide. *l(e/o)uk- „t. p.“ (žr. s. v. laukīt) > ind.-iran. *r(e/a)uk- 91 „t. p.“ subst. (i-kamienis) s. ind. rúci- „šviesa, spindesys“. Plg. verb. (balt.-)sl. *lauk- „šviesti“ subst. (irgi i-kamienį) sl. *lauki- „tai, kas šviečia“ > *lučь [> serb.-chorv. lȗč „balana (skala), skiedra; fakelas; šviesa; spindulys“ ir kt. ESSJ XVI 163t.]; panašiõs darybos yra subst. (i-kamienis) s. v. a. lauc (loug) „liepsna“ ir pan. Atsižvelgiant į čia minėtus subst. s. ind. rúci, sl. *lučь, s. v. a. lauc ir pan. (i-kamienius!), galima suponuoti, kad subst. pr. (E 640) luckis buvo irgi i-kamienis, t. y. pr. *lukis (masc. ar fem.).
Plg. Burda KSB VI 397, Trautmann AS 372, Trautmann BSW 151, Endzelīns SV 206, Fraenkel LEW 344, 388, Pokorny IEW I 689, ESSJ XVI 164, Toporov PJ V 396tt. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 290; Lehmann GED 236; Matasović EDPC 248; Smoczyński IF XCIV 314; Vaan EDL 355t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.