Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 85–86 psl.

ludini

ludini „wirtyne (Wirtin) – šeimininkė“ E 186 nom. sg. fem. yra, man rodos, pr. *lʹūdinī „t. p.“ (ī/i̯ā-kamienis), žr. toliau.
Jau seniai manoma, kad pr. (E 186) ludini turįs fleksiją pr. *pr. * arba iš pr. * ir esąs sufikso pr. *-in- vedinys iš slavizmo (polonizmo) pr. (E 185) ludis (Trautmann AS 372, Endzelīns SV 45, Milewski Sl. Occ. XVIII 25, 34). Su tokia nuomone, kurią laikau šiaip jau teisinga (nors ir nepakankamai 86 pagrįsta, žr. toliau), nesutinka Levin SE 58, 97: jis, iš pr. (E 186) ludini ir pr. (E 185) ludis rekonstruodamas pr. *lūdinī [su fleksija pr. * iš (ī/i̯ā-kamienės) pr. *] resp. pr. *lūdis, suponuoja, kad pastarasis (t. y. pr. *lūdis) esąs retrogradinis darinys iš pr. *lūdinī, o šis atsiradęs kaip gretiminė lytis (fem.!) iš slavizmo (masc.!) pr. *lūdinis < sl. (lenk.) *lʹudinъ (Levin l. c., tam pritarė Toporov PJ V 375t., plg. Schmalstieg SP 267t.). Tokia nuomonė man neatrodo patikima, nes: a) jos laikantis čia reikėtų rekonstruoti ne pr. *lūdinī (sic Levin l. c., Toporov l. c.) ir pr. *lūdis (sic Levin l. c.), o pr. *lʹūdīnī resp. pr. *lʹūdis, b) pr. (E 186) ludini ir pr. (E 185) ludis iš tikrųjų rekonstruotini į pr. *lʹūdinī resp. pr. *lʹūdis (žr. toliau), c) pr. *lʹūdis negali būti retrogradinis darinys iš pr. *lʹūdinī (žr. toliau).
Pr. (E 186) ludini „šeimininkė“ yra veikiausiai ī/i̯ā-kamienis subst. (nom. sg. fem.) pr. *lʹūdinī „t. p.“ (dėl * žr. s. v. kexti), kildintinas matyt iš adj. (ī/i̯ā-kamienio, fem., nom. sg.) pr. *lʹūdinī „šeimininkė (moteris)“ [= *„ta (moteris), kuri susijusi su šeimininku“], o šis – sufikso pr. *-inī (nom. sg. fem.) vedinys iš subst. (masc.) pr. *lʹūdis „šeimininkas; žmogus“ (dėl jo žr. ludis). Tam, kad pr. *lʹūdinī „šeimininkė“ yra sufikso pr. *-in- vedinys (iš pr. *lʹūdis „šeimininkas“), matyt turėjo įtakos ir vok. (E 186) wirtyne „šeimininkė“ – sufikso vok. -in- vedinys [iš vok. (E 185) wirt „šeimininkas“]; plg. pr. (III 10120) wijrinan (acc. sg. fem.) ≈ pr. (nom. sg. fem.) *vīr-in-a (< *) „Männ-in“ ( pr. *vīrs „Mann“). Plg. dar lie. diev-ìn-ė „(vok.) Gött-in“ (iš Nesselmanno Žodyno, žr. LKŽ II² 520) = „deivė“ diẽvas „Gott“ (plg. Skardžius ŽD 266) arba lie. (SzPS I 16312) pranašinė „(lenk.) prorok-in-i“ = „pranašė“ prãnašas „(lenk.) prorok“ = „pranašas“ (plg. Skardžius l. c.); čia dėl santykio tarp lie. -inė ir pr. *-inī, tiksliau, tarp fleksijų (nom. sg. fem.) lie. ir pr. * žr. s. v. kexti.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 83; Smoczyński DL 53tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.