Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 100 psl.

maiters

maiters „ein schalck (Schalk) – nenaudėlis, šelmis“ GrG 99, maytter „schalk – t. p.“ GrA 97, „nequam – t. p.“ GrF 98. Iš čia atstatau subst. (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. *maitars „t. p.“ (ar *maiters „t. p.“), kuris yra iš pr. *maitaras „t. p.“ (ar *maiteras „t. p.“) arba iš pr. *maitras „t. p.“ (dėl pr. *-ars/*-ers *-ras žr., pvz., s. v. antars). Dėl vok. (Gr) schalk (XVI a. pradž.!) reikšmės „nenaudėlis, šelmis“ plg. ankstyvosios n. v. a. kalbos žodį schalk „t. p.“ (Götze FG 184).
Reikia priminti, kad šio pr. (Gr) žodžio (tiek seniai žinomos jo lyties GrA 97 maytter, tiek ir nelabai seniai sužinotų GrG 99 maiters ir GrF maytter) rekonstrukcija ir pati kilmė iki šiol yra laikoma visiškai neaiškia, žr. Trautmann AS 374, Endzelīns SV 207, Hermann NAWG (1949, Nr. 6) 159–166 (visai neminimas GrG maiters), Kiparsky Blt VI 222–225 (visai nenagrinėjamas GrF maytter), Mažiulis PKP II 315.
Man rodos, kad minėtas (mano rekonstruojamas) subst. (o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *maitaras (ar *maiteras) „nenaudėlis, šelmis“ (pejoratyvas) yra iš *„veltėdis, dykaduonis, parazitas“ < *„tas, kuris maitinasi (veltui)“ – sufikso *-ara- (*-era-) vedinys iš verb. pr. *mait- „maitinti“ (žr. maitātunsin); plg. subst. (pejoratyvą) lie. plẽparas (plèperas) „tas, kuris daug plepa, plepys“ (LKŽ X 147, 148 s. v. plèperas 2) verb. plep-ė́ti.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.