Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 110 psl.

mary

mary „hab (Haff) – marios“ E 65 nom. sg. fem. = pr. *marī, kuris laikytinas ī/i̯ā-kamieniu (plg. s. v. v. azy, kexti), plg. Schmid Verb. 17tt., Kaukienė LKK XXXVI 89.
Subst. (ī/i̯ā-kamienis, fem.) pr. *marī (nom. sg.)/*marjā- „marios“ (sg. tantum) suponuoja balt.-sl. *marī (nom. sg.)/*marjā- „marios; pelkė“ (nomen collectivum, sg. tantum) su jo variantu balt.-sl. (*marī ) *marjā (nom. sg.) „t. p.“ (nomen collectivum, sg. tantum), iš kurio bus išriedėję lie. marià „marios“ (sg. tantum, LKŽ VII 858) bei mãrios „t. p.“ (pl. tantum, LKŽ VII 862t.), taip pat lie. mãrė „t. p.“ (sg. tantum, LKŽ VII 848) bei mãrės „t. p.“ (pl. tantum, LKŽ VII 849), – apie visa tai (ir apie lie. ē-kamieno kilmę iš i̯ā-kamieno) plg. s. v. v. iūrin, kexti. Dėl medžiagos apie lie. „marios“ žr. dar Būga RR II 268tt.
Šalia to subst. (fem., nom. sg.) balt.-sl. *marjā (*marī) „marios; pelkė“ (nomen collectivum, sg. tantum), kai kur ėmus jį suvokti kaip pl. (nom.-acc. neutr.) formą, galėjo atsirasti i̯o-kamienė lytis balt.-sl. dial. *marjă(n) „t. p.“ (nom.-acc. sg. neutr.) > sl. *marjă „marios“ > rus. море „t. p.“ [nom.-acc. sg. neutr., šalia rus. моря „t. p.“ (pl.)] ir kt.; plg. s. v. iūrin.
Tas subst. balt.-sl. *marī/*marjā „marios; pelkė“ (nomen collectivum, nom.-acc. sg. fem.) kildintinas (plg. s. v. kexti) iš seniausio subst. (i-kamienio, neutr., nom.-acc. sg.) balt.-sl. *mari „t. p.“ (plg. Trautmann BSW 169t.), dėl kurio tolimesnių giminaičių žr. Pokorny IEW I 748, Fraenk e l 409 (ir liter.), Gamkrelidze-Ivanov IJI II 673, 943.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 325; ESSJ XIX 227tt.; Biolik LgB II 231tt.; Lehmann GED 245; Matasović EDPC 277t.; Orel HGE 261; Smoczyński SEJL 374; Vaan EDL 365.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.