Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 147 psl.

moazo

moazo „mume (Mume) – teta“ E 178 subst. nom. sg. fem. = pr. *mɔ̄sɔ̄, t. y. *māsā „t. p.“ = „tėvo (ar motinos) sesuo“ ir lie. móša „vyro sesuo“ bei la. mãsa „sesuo“ suponuoja subst. balt. *māśā (= *mɔ̄śɔ̄) „tėvo resp. vyro sesuo“, kurį kildinu iš adj. (fem.) balt. *māśā- „ta, kuri yra vaikams tarsi motina“, jį laikydamas sufikso balt. *-śā- (: *-śa-) vediniu iš vaikiško žodelio (Lallwort) balt. * (jis buvo ir nomen ir verbum), asocijuoto (suaugusiųjų) su žodžio balt. *mātē „motina“ (dėl jo žr. s. v. mothe) segmentu *mā-. Tą adj. (fem.) balt. *māśā- dėl darybos plg., pvz., su adj. lie. klai-šà „raiša“ (: klaĩ-šas „raišas“), dėl kurio žr. Skardžius ŽD 315. Dėl subst. lie. móša „vyro sesuo“ ir pan. kilmės plg. Trautmann AS 380 (ir liter.), Endzelīns SV 212, Fraenkel LEW 464 (ir liter.), Ivanov ZfSl XIX 190t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 363; Nepokupnyj Blt XXXVII (1) 35tt.; Smoczyński SEJL 409; Witczak Blt XXXIX (1) 131tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.