Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 168 psl.

nagutis

nagutis „nagel (Nagel) – nagas (piršto)“ E 117 nom. sg. masc. = (matyt) pr. *nagutīs, kuris yra iš (subst., turbūt diminut.) *„nagelis“ (= *„nedidelis nagas“) – sufikso *-ut- vedinys iš subst. (neutr.) balt.(-sl.) *nagan „nagas (t. y. ir didelis nagas); kanopa“ (žr. s. v. nage). Turbūt panašiai bus atsiradęs ir subst. sl. *nogъtь (> rus. ноготь „nagas“ ir kt.). Plg. dar subst. (diminut.) lie. nagùtis „nagelis“ nãgas.
Plg. Trautmann AS 382, Būga RR II 212, Trautmann BSW 192, Endzelīns SV 52, 213, Skardžius ŽD 363, Vasmer ESRJ III 79t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 355; ESSJ XXV 170tt.; Mayrhofer EWA I 49; Steinbergs LgB V–VI 26.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.